OZNAM

Vážení stravníci, 

firma Parest požiadala o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy s MPSVR SR ku dňu 1.9.2021.
 

S poďakovaním za prejavenú dôveru a priazeň 

firma Parest